Astăzi începe campania electorală pentru alegerile parlamentare 2020

Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie începe vineri și se va încheia pe 5 decembrie la ora 7.00. Campania se va fi în condiții similare celei pentru alegerile locale, în contextul pandemiei de SARS-CoV-2. Astfel, întrunirile și evenimentele electorale desfășurate în spațiul închis se vor desfășura cu maximum 20 de persoane, iar cele în aer liber cu maximum 50 de persoane. În cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, numărul persoanelor care se deplasează sau formează un grup este limitat la 6, iar pentru acțiunile din ușă în ușă la 2 persoane. De asemenea, cei care participă la o acțiune electorală din ușă în ușă sau la una de distribuire a materialelor de propagandă electorală vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toată durata interacțiunii între acestea și cetățeni, menținând distanța fizică de minimum un metru între oricare doi oameni .

,,Calendarul pentru alegerile parlamentare aprobat prin  hotărâre de Guvern este următorul:

– 6 noiembrie – începerea campaniei electorale. – 16 noiembrie – Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale Permanente propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate. – 18 noiembrie – constituirea oficiilor electorale. – 21 noiembrie – desemnarea, prin tragere la sorți computerizată, a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, precum și a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate. – 21 noiembrie – desemnarea președinților birourilor electorale pentru votul prin corespondență și a locțiitorilor acestora. – 21 noiembrie – imprimarea buletinelor de vot. – 24 noiembrie – constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare; – 3 decembrie, ora 24.00 – depunerea sau livrarea plicurilor exterioare conținând documentele de vot prin corespondență la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență. – 5 decembrie, ora 7.00 – încheierea campaniei electorale. – 5 decembrie, ora 7.00 – Începerea votării în străinătate. – 5 decembrie, ora 21.00 – Încheierea votării în străinătate. – 5 decembrie, între orele 21.00 – 23.59 – Continuarea votării în străinătate pentru alegătorii aflați la ora 21.00 la sediul secției de votare, precum și pentru cei care la ora 21.00 se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot. – 6 decembrie, ora 7.00 – începerea votării. – 6 decembrie, ora 21.00 – încheierea votării. – 6 decembrie, între orele 21.00 – 23.59 – Continuarea votării în țară și străinătate pentru alegătorii aflați la ora 21.00 la sediul secției de votare, precum și pentru cei care la ora 21.00 se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot”. Reguli sanitare pentru campania electorală Ministerul Sănătății a emis pe 2 noiembrie un ordin privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale pentru Senat și Camera Deputaților din acest an. Documentul trasează o serie de măsuri care au scopul de a limita răspândirea COVID-19 în timpul campaniei.
Astfel prevederile sunt: „1. menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanții la evenimente/întruniri/acțiuni, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă; 2. asigurarea condițiilor necesare spălării sau dezinfecției regulate a mâinilor la locul de desfășurare a evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor (preferabil portului mănușilor); în cazul în care participanții la activitățile electorale utilizează mănușile, acestea vor fi schimbate frecvent evitându-se atingerea feței cu mănușile; 3. asigurarea curățeniei și dezinfecția riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor; 4. purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pe toata perioada desfășurării evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale; 5. afișarea, în locuri vizibile, a regulilor de acces și de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică. Evenimente de campanie care presupun prezența fizică a participanților Având în vedere riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor de secreții respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomerației și a contactelor interumane, se impune respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acțiuni care presupun prezența fizică a participanților, după cum urmează: Limitarea numărului de persoane: a) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis, limitarea numărului participanților la maximum 20; b) în cazul evenimentelor/întrunirilor desfășurate în aer liber, limitarea numărului participanților la maximum 50; c) în cazul acțiunilor desfășurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6; d) în cazul acțiunilor din ușă în ușă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2. II.2. Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor au obligația de a asigura și de a respecta următoarele măsuri și reguli: a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri; b) afișarea, în locuri vizibile, a unor afișe și/sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/incinta/spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile, precum și regulile de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică; c) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile; d) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie la evenimente/întruniri; e) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice, ce vor facilita menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți; f) limitarea duratei evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis la maximum 2 ore; g) asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber; h) distribuirea materialelor de propagandă electorală se va face la standuri de autoservire; i) asigurarea de recipiente de colectare/coșuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție și, eventual, a mănușilor, în funcție de numărul de participanți estimat; Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor au obligația de a asigura și de a respecta următoarele măsuri și reguli: a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții la evenimente/întruniri; b) afișarea, în locuri vizibile, a unor afișe și/sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/incinta/spațiile în care se desfășoară evenimentele/întrunirile, precum și regulile de protecție individuală privind purtarea măștii de protecție, spălarea/dezinfecția mâinilor, distanțarea fizică; c) efectuarea triajului observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spațiul în care se desfășoară evenimentele/întrunirile; d) interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecție respiratorie la evenimente/întruniri; e) asigurarea unor fluxuri de intrare/ieșire separate, unice, ce vor facilita menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți; f) limitarea duratei evenimentelor/întrunirilor desfășurate în spațiu închis la maximum 2 ore; g) asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor desfășurate în aer liber; h) distribuirea materialelor de propagandă electorală se va face la standuri de autoservire; i) asigurarea de recipiente de colectare/coșuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măștilor de protecție și, eventual, a mănușilor, în funcție de numărul de participanți estimat; În acest context se recomandă evitarea acestor acțiuni și transmiterea materialelor de propagandă electorală online .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *