Primăria Capitalei anunță finanțări consistente pentru ONG-uri în domeniul culturii, protecției mediului și activități de tineret

Finanţare nerambursabilă, de la bugetul local al municipiului Bucureşti, pentru activităţi nonprofit de interes local în domeniile: cultură, protecţia mediului înconjurător, activităţi de tineret.

Primarul General, Gabriela Firea, va supune votului consilierilor generali, în şedinţa din data de 23 august, două proiecte de hotărâre privind finanţarea ONG-urilor: Programul anual şi Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucureşti pentru activităţi nonprofit de interes local în domeniile cultura, protecţia mediului înconjurător, activităţi de tineret, precum şi Modelul de Contract Cadru de Finanţare nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr.350/2005.

În baza acestei hotărâri, Primăria Capitalei va putea să sprijine iniţiative şi acţiuni ale persoanelor fizice şi juridice fără scop patrimonial din Municipiul Bucureşti, cu obiectivul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor acordate cetăţenilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii.

Suma totală propusă a fi alocată programului pentru anul 2018, este de 9,315 milioane de lei, defalcată în mod egal pentru fiecare domeniu (câte 3,105 milioane lei). Pot fi depuse cereri de finanţare pentru proiecte cu valori cuprinse între 9.000 şi 93.000 de lei.

Primăria Capitalei va atribui contractele de finanţare pe baza selecţiei publice de proiecte, de către comisii constituite în acest scop, prin parcurgerea mai multor paşi, în conformitate cu Legea nr. 350/2005.

Municipalitatea îşi propune să aloce fonduri pentru categorii de proiecte care vizează o serie de obiective cum ar fi:

Cultura
Creşterea accesului cetăţenilor la actul cultural şi a gradului de implicare a acestora în acţiuni culturale;
Sprijinirea tinerelor talente;
Promovarea cooperării culturale la nivel local, păstrarea şi promovarea patrimoniului şi tradiţiei culturale;
Promovarea valorilor culturale locale în circuitul cultural naţional/ internaţional;
Creşterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale;
Promovarea produselor culturale oferite de organizaţii şi instituţii în rândul cetăţenilor etc.

Printre activităţile eligibile în acest domeniu se numără: punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzica, dans şi film, organizarea de expoziţii de artă/ carte/ istorice/ documentare, organizarea de seminarii, conferinţe, simpozioane, dezbateri, întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi culturale, organizarea de târguri, vernisaje, festivaluri cu specific culturalsau organizarea de trasee turistice.

„Protecţia mediului înconjurător”
Promovarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor,
Susţinerea şi promovarea protecţiei mediului (prin utilizarea surselor de energie alternativă, a transportului alternativ sau reciclarea sau refolosirea materialelor),
Îmbunătăţirea calităţii aerului
Dezvoltarea spiritului civic şi ecologic urban prin activităţi de voluntariat.

Activităţile eligibile pentru acest domeniu vizează, printre altele, acţiuni de conştientizare a importanţei utilizării sistemului de colectare selectivă a deşeurilor, acţiuni de promovare a mersului pe jos, pe bicicletă, folosirea mijloacelor de transport în comun sau organizarea de activităţi educative cu tematica de mediu pentru copii, tineri şi adulţi.

„Activităţi de tineret”– tema pentru concursul local de proiecte de tineret vizează obiective specifice şi direcţiile de acţiune prevăzute în Strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020.

Activităţile eligibile se referă la seminarii, simpozioane, întâlniri de consultare, dezbateri, conferinţe, ateliere de lucru, schimburi de experienţa privind strategiile din domeniul tineretului de interes local etc.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *